یـــک آیه، یـــک ختم
مشارکت در ختم جمعی قرآن، با قرائت یک آیه.
شـــروع کنید
مشارکت مجدد
ارسال لینک
نیت کنید و همه کسانی که در این ختم شرکت کرده‌اند را در ثواب این آیه شریک کنید.