لوگوی پروفایللوگوی لیگ کتابورود | ثبت‌نام
گزارش کامل نتایجگزارش کامل نتایج
نامتاوان عاشقیشبیه مریمنامزد گلوله‌هابشارت از حضرت حجتخون دلی که لعل شدعزرائیلباشگاه مخاطبین امتیاز رتبه
امیر محمد رنجبر 1,333 2,575 2,621 5,244 5,213 2,566 500 20,052 1
حدیثه راهدار احمدی 1,310 2,614 2,591 5,194 5,215 2,590 500 20,014 2
مرضیه رزاقی 1,290 2,597 2,616 5,219 5,193 2,537 500 19,952 3
محمد هادی نظری 1,333 2,553 2,616 5,281 5,210 2,365 500 19,858 4
فاطمه عقیقی 1,333 2,619 2,625 5,216 5,215 2,350 500 19,858 4
حامد وثوقی 1,220 2,592 2,616 5,271 5,252 2,362 500 19,813 5
مرضیه بیانی نژاد 1,289 2,581 2,535 5,267 5,231 2,385 500 19,788 6
راضیه سعادت 1,333 2,553 2,628 5,240 5,241 2,282 500 19,777 7
زهرا احمدلو 1,220 2,587 2,583 5,126 5,147 2,599 500 19,762 8
فاطمه مهری 1,298 2,621 2,546 5,187 5,207 2,361 500 19,720 9
اکرم مهری 1,231 2,617 2,618 4,866 5,247 2,596 500 19,675 10
سیدحسین حسینی نژاد 1,306 2,558 2,596 5,234 5,219 2,246 500 19,659 11
مهرداد راهدار احمدی 1,309 2,566 2,428 5,215 5,173 2,440 500 19,631 12
زهرا وثوقی 1,126 2,627 2,619 5,250 5,240 2,245 500 19,607 13
مجيد نظري 1,296 2,610 2,626 5,255 5,262 2,011 500 19,560 14
محبوبه مهری 1,316 2,612 2,630 5,231 5,213 2,056 500 19,558 15
حسین نام آور 1,315 2,576 2,633 5,262 5,253 2,014 500 19,553 16
محمد هادی نظری 1,315 2,596 2,617 5,218 5,250 2,048 500 19,544 17
امیر علی رنجبر 1,333 2,572 2,615 5,225 5,243 2,008 500 19,496 18
محمدمهدی نظری 1,316 2,584 2,600 5,200 5,193 2,065 500 19,458 19